આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

વિડીઓ

મા તે મા 

આપણા શાકભાજી download


4 in 1 ભાષામાં શાકભાજીના નામ download
4 in 1 ભાષામાં પ્રાણીઓ અને પશુઓના નામ download

4 in 1 ભાષામાં ફળના નામ download
4 in 1 ભાષામાં જીવજંતુઓના નામ download


4 in 1 ભાષામાં લુહારના સાધનોના નામ download


4 in 1 ભાષામાં પક્ષીઓના નામ download


4 in 1 ભાષામાં સંગીતના સાધનોના નામ download4 in 1 ભાષામાં વાહનના નામ download4 in 1 ભાષામાં પુરુષના વસ્ત્રોના નામ downloadભારતના રાજ્ય પક્ષીઓ downloadગુજરાતી કક્કો - ૧ downloadગુજરાતી કક્કો - ૨ download


ચાલો શીખીએ એબીસીડી download


ચાલો શીખીએ ગુજરાતી અંકો ૧ થી ૫૦ download


સાત વારના નામ અંગ્રેજીમાં download


ગુજરાતી કક્કો download પક્ષી પોથી (18 પક્ષીઓ) download 


પ્રાણી પોથી (૩૨ પ્રાણીઓ) download ફળ પોથી (૨૫ ફળો) download 


શાકભાજી પોથી (૩૬ શાકભાજી) download  


3 ટિપ્પણીઓ:

  1. english pronounses must be best and according to some langaugee.. say european or american etc. in Gujarati dont say only word or figur but add some gimmic

    જવાબ આપોકાઢી નાખો
  2. VERY NICE COLLECTION, IT IS VERY USEFUL FOR CHILDREN OF AGE 2 TO 6, CONGRATULATION TO YOU. KEEP IT UP. ALL THE BEST.

    જવાબ આપોકાઢી નાખો